โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
    📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ปิดคลุมคลองในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นลงในแหล่งน้ำ เป็นหนึ่งในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯ ค่ะ
 
    🚧ทางโครงการฯ ได้จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่นที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ
 
    🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การยก เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ยกชิ้นส่วนงาน เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการค่ะ
 


ความก้าวหน้าโครงการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบสะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2567)

ผลงาน
63.13%
 
แผนงาน 63.74%
เร็ว+/-ช้า -0.61%

รับเรื่องร้องเรียน
 

     
   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.